Иван ВазовТази страница е създадена с цел да подпомогне самостоятелната подготовка на учениците по български език и литература. Като се има предвид състоянието на образователната система в момента, напълно разбираем е стремежът на родители и ученици да търсят източници на знания извън училище и приетите за задоволителни учебници.  Тук си поставям за цел да допълня на достъпен език онези липси в разбирането на съвременния български език и литературни произведения, които се дължат на непознаване на основната терминология и понятия, с които трябва свободно да борави всеки, който има за цел да направи правилен анализ и следователно адекватно да възприеме даден текст. За тази цел публикациите в блога  ще бъдат включени в две основни категории:

  • Езикознание

и

  • Литературознание

като всяка от тях ще съдържа терминологични речници, дефиниции, анализи, тестове за проверка на знанията, както и чисто информативни статии, имащи за цел да обогатят общата култура с интересни факти за епохи и личности, оставили следа в развитието на науките, свързани с езика и литературата.

Накрая не трябва да се забравя и една интересна статистика, която показва, че повечето от големите открития във всички дялове на науката са достигнати от хора, които, водени единствено от жаждата си за знания, са се образовали сами, организирали са изследователски пътувания за своя сметка и са били далеч от съвременната ни представа за учен, но в крайна сметка се оказва, че точно това е ключът към големия успех – желанието да учиш, което зависи единствено от човешката воля и желание за самоусъвършенстване…